Contact us on +084-040-4440 or admin@westlandherb.com

​“อนุทิน” เปิดงาน Meet the Press : กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแทพย์และเศรษฐกิจ รุกสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนไทยและต่างชาติ ให้เล็งเห็นโอกาสของประเทศ

​“อนุทิน” เปิดงาน Meet the Press : กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแทพย์และเศรษฐกิจ รุกสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนไทยและต่างชาติ ให้เล็งเห็นโอกาสของประเทศ
August 18, 2022 klahan

รองนายกฯ “อนุทิน” เปิดงาน Meet the Press : กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแทพย์และเศรษฐกิจ รุกสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนไทยและต่างชาติ ให้เล็งเห็นโอกาสของประเทศ พร้อมให้ข้อมูลหลังปลดล็อกไม่ได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (17 ส.ค. 2565) เวลา 09.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้เป็นประธานในงาน “Meet the Press : กัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ” โดยมี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สำหรับงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกัญชา-กัญชงทางการแพทย์ของรัฐบาลแก่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสามารถนำไปขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวาง ซึ่งงานประกอบด้วยหลายกิจกิจกรรม ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ อาทิ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…. การเสวนาจากผู้แทนกรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และกรมอนามัย รวมถึงการตอบข้อซักถามสื่อมวลชน และนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานในสถานที่จริง

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวระหว่างการเปิดงานฯ ว่า หลังจากปลดล็อกกัญชา กัญชง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. เป็นเวลา 2 เดือน นโยบายกัญชาเสรีเพื่อสุขภาพและการแพทย์ไม่ได้ก่อผลกระทบด้านลบต่อสังคมมากอย่างที่มีการกังวล เห็นได้จากจำนวนผู้เข้ารับการรับการรักษาและผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชา ณ ห้องฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 16 ส.ค. เป็นเวลา 2 เดือนกว่า มีผู้ป่วย 60 ราย หรือเฉลี่ยเพียงวันละ 1 คน ซึ่งไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน โดยทั้งหมดเนื่องมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารการใช้กัญชา กัญชงที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ของรัฐ ไปทั่วประเทศ

ทั้งการมีคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ขณะที่แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ที่รวบรวมข้อมูลการใช้ที่ถูกต้องและการอนุญาตกัญชาไว้ ขณะนี้ก็มีผู้เข้าใช้งานเกือบ 46 ล้านครั้ง มีผู้ลงทะเบียนกว่า 1 ล้านคน ทั้งเพื่อขอจดแจ้งการปลูกในครัวเรือน เพื่อการพาณิชย์ ส่วนที่ใช้เพื่อผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง ก็มี อย. ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ซึ่งเป็นการควบคุมมาตรฐานการใช้กัญชาให้มีความรอบคอบ และควบคุมการใช้กัญชาให้มากที่สุด

สำหรับงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกัญชา-กัญชงทางการแพทย์ของรัฐบาลแก่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสามารถนำไปขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวาง ซึ่งงานประกอบด้วยหลายกิจกิจกรรม ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ อาทิ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…. การเสวนาจากผู้แทนกรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และกรมอนามัย รวมถึงการตอบข้อซักถามสื่อมวลชน และนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานในสถานที่จริง

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวระหว่างการเปิดงานฯ ว่า หลังจากปลดล็อกกัญชา กัญชง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. เป็นเวลา 2 เดือน นโยบายกัญชาเสรีเพื่อสุขภาพและการแพทย์ไม่ได้ก่อผลกระทบด้านลบต่อสังคมมากอย่างที่มีการกังวล เห็นได้จากจำนวนผู้เข้ารับการรับการรักษาและผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชา ณ ห้องฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 16 ส.ค. เป็นเวลา 2 เดือนกว่า มีผู้ป่วย 60 ราย หรือเฉลี่ยเพียงวันละ 1 คน ซึ่งไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน โดยทั้งหมดเนื่องมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารการใช้กัญชา กัญชงที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ของรัฐ ไปทั่วประเทศ

ทั้งการมีคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ขณะที่แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ที่รวบรวมข้อมูลการใช้ที่ถูกต้องและการอนุญาตกัญชาไว้ ขณะนี้ก็มีผู้เข้าใช้งานเกือบ 46 ล้านครั้ง มีผู้ลงทะเบียนกว่า 1 ล้านคน ทั้งเพื่อขอจดแจ้งการปลูกในครัวเรือน เพื่อการพาณิชย์ ส่วนที่ใช้เพื่อผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง ก็มี อย. ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ซึ่งเป็นการควบคุมมาตรฐานการใช้กัญชาให้มีความรอบคอบ และควบคุมการใช้กัญชาให้มากที่สุด

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล :  fm91bkk.com