Contact us on +084-040-4440 or admin@westlandherb.com

“กัญชง”ประโยชน์ใหม่ ใช้ขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่

“กัญชง”ประโยชน์ใหม่ ใช้ขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่
September 7, 2022 klahan

ข้อมูลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระบุบว่าความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดกราฟีนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และการวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงเป็นขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ทั้งนี้ การประยุกต์กราฟีนเพื่อใช้งานด้านพลังงานสามารถนำกราฟีนที่มีโครงสร้างทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ มาพัฒนาเป็นวัสดุในขั้วอิเล็กโทรดสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) แบตเตอรี่สังกะสีไอออน (Zinc-Ion Battery) แบตเตอรี่ลิเทีมซัลเฟอร์ (Li-Sulflur Battery) และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Sodium-Ion Battery) ที่สามารถให้ค่าความจุและพลังงานที่สูงได้

“กัญชง”ประโยชน์ใหม่  ใช้ขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่

การสังเคราะห์กราฟีนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าลอกแผ่นกราฟีนบริสุทธิ์ออกจากขั้วแกรไฟต์ และผสานเข้าไปในเนื้อพอลิเมอร์นำไฟฟ้าได้ด้วยต้นทุนต่ำเป็นครั้งแรกของโลก

การพัฒนากระบวนการการแปลงวัสดุคาร์บอนที่มีพื้นผิวและรูพรุนสูงจากวัสดุ เหลือทิ้งทางชีวภาพ (Bio-waste)มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดีเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับเตรียมขั้วอิเล็กโทรดของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานอย่างตัวเก็บประจุ ยิ่งยวด และแบตเตอรี่ได้

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : bangkokbiznews.com