Contact us on +084-040-4440 or admin@westlandherb.com

เปิดร่างพ.ร.บ.กัญชาเพิ่มโควตาบ้านละ15ต้นห้ามโฆษณาขายผ่านตู้ออนไลน์

เปิดร่างพ.ร.บ.กัญชาเพิ่มโควตาบ้านละ15ต้นห้ามโฆษณาขายผ่านตู้ออนไลน์
August 19, 2022 klahan

ละเอียดยิบ! เปิดร่าง พ.ร.บ.กัญชา เพิ่มโควตาปลูกบ้านละ 15 ต้น ห้ามโฆษณา ขายผ่านตู้ออนไลน์ มึนเมาไม่ขับ ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท ลักลอบนำเข้าโทษหนักทำลายชาติ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … กล่าวถึงรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ประยุกต์จาก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งสาระสำคัญ คือ มาตรา 4 กำหนดให้แยกกฎหมายเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงออกจากกัน วัดจากปริมาณสาร THC ตามคณะกรรมการกัญชากัญชงกำหนด เช่น THC ไม่เกิน 1% ของช่อดอกเรียกกัญชง หากเกิน 1% เรียกกัญชา จะมีระดับการควบคุมต่างกัน ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีกรรมการโดยตำแหน่ง 16 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ทั้งด้านกฎหมาย เกษตรและพันธุ์พืช ตลาด คุ้มครองผู้บริโภค ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยพัฒนาสมุนไพร

สำหรับการปลูกในครัวเรือน มาตรา 18 วรรค 1 ระบุว่า ผู้ใดประสงค์เพาะปลูกกัญชา กัญชง ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน กมธ.ได้เปลี่ยนตามความเห็นตามประชาชนว่า 10 ต้นไม่พอ จึงกำหนดที่ 15 ต้น และต้องจดแจ้ง ซึ่งจะจดแจ้งแล้วเสร็จใน 1 วัน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนใครจะปลูกกัญชงเพื่อเอาประโยชน์จากเส้นใยและใช้ในครัวเรือน ให้ปลูกไม่เกินครัวเรือนละ 5 ไร่ และต้องจดแจ้ง โดยย้ำว่าต้องไม่มีการขาย

ส่วนอีกกลุ่มที่จดแจ้งได้ คือ สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน หน่วยงานของรัฐ ในกำกับของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหมอพื้นบ้านที่รับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง สามารถปลูกเพื่อปรุงยาเฉพาะรายให้ผู้ป่วยได้ไม่ต้องขออนุญาต

สำหรับการทำธุรกิจ มาตรา 15 กำหนดให้ต้องขออนุญาตทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเพาะปลูก ผลิต สกัด ขาย แปรรูป หากไม่ขออนุญาตมีโทษหนัก โดยรายเล็กไม่เกิน 5 ไร่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนรายใหญ่เกิน 5 ไร่ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากนำเข้าไม่ขออนุญาต มีโทษหนักเพราะทำลายชาติ เสนอโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ทั้งนี้ผู้ขออนุญาต บุคคลธรรมดาเพื่อทำธุรกิจ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ยกเว้นผู้ทำความผิดตามที่กฎหมายห้าม กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลไทย และคนไทยเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ส่วนวิสาหกิจ บุคคลผู้ดำเนินการแทนก็ต้องสัญชาติไทยอยู่ในไทย แปลว่าเราไม่ให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง 100% คนไทยต้องถือหุ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและเป็นกิจการของคนไทย

นอกจากนี้ เรื่องการขาย โฆษณาออนไลน์ มาตรา 28 กำหนดเรื่องช่อดอก ยางกัญชา สารสกัด เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบกัญชา ห้ามโฆษณา มาตรา 37/1 ห้ามใช้เครื่องขาย กดตู้ทำไม่ได้ การขายออนไลน์ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท นอกจากนี้ยังกำหนดพื้นที่ห้ามขาย เช่น วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี เว้นกรณีสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา เช่น ในโรงเรียนเด็กประถม มัธยม หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

นายปานเทพ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการกำหนดพื้นที่ห้ามและควบคุมการสูบกัญชา เช่น ห้ามสูบที่วัด ศาสนสถาน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ยกเว้นเพื่อผู้ป่วยและจำเป็นต้องใช้โดยการอนุญาตของแพทย์ สถานที่ราชการ (เว้นสถานที่พักส่วนบุคคล) สถานศึกษา ยกเว้นการเรียนการสอนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนเรื่องกัญชากัญชงสารสกัด ห้ามสูบสถานบริการเชื้อเพลิง สวนสาธารณะที่รัฐจัดให้ และสถานที่สาธารณะ ไม่เหมือนบุหรี่ ซื้อไปสูบข้างนอกเลย สถานที่สาธารณะร้านอาหาร ยานพาหนะ หรือสถานที่ตามรัฐมนตรีประกาศกำหนด

“ถ้าจะจัดพื้นที่สูบ รัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการประกาศกำหนดเขตสถานที่สูบกัญชา ตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเป็นกฎกระทรวง เพราะในต่างประเทศมีการสูบเพื่อทางการแพทย์ เช่น ใช้ CBD ลดการอักเสบ ผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์บำบัดยาเสพติดประเภทอื่นที่ร้ายแรง คืออนุญาตได้แต่ต้องผ่านคนเยอะมาก”

นอกจากนี้ ยังมีมาตรา 37/3ก ห้ามผู้ใดจูง ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือขืนใจด้วยประการอื่นให้ผู้อื่นบริโภคหรือใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัด เช่น ใช้กัญชาในบราวนี่ให้ใครไม่รู้รับประทานโดยไม่บอก แล้วเกิดอาการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี มีมาตรา 37/5 ห้ามผู้ใดขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมากัญชา กัญชง สารสกัด อาหารที่มีกัญชา ถ้ามึนเมาขับรถจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : dailynews.co.th